Historia

Uppbyggnaden av företaget startade i Söderbärke 1967 av Kennerth Karlsson. Arbetet bestod det första året av grävning av kabel för dåvarande Televerkets räkning med en grävlastare. 1969 utvidgades rörelsen med ytterligare en grävlastare samt en skotare för framkörning av virke i skogen.

Ytterligare investeringar i grävlastare gjordes 1986 för kabelförläggning och linjearbeten men den verkliga expansionen startade i början av 90-talet då sönerna Anders och Peter började arbeta inom företaget. 1996 startades Dala Mark & Rörtryck , som jobbade med schaktfria metoder för drivning av rör.

Från och med november 2012 ingår före detta bifirman Dala Mark & Rörtryck i företaget. Avdelningens huvudverksamhet är schaktfria horisontella borrningar och tryckningar.

2007 förvärvades Linje & Kabelplöjning av Peab och drivs nu som ett dotterbolag i Peabkoncernen.

Dela på:
EPiTrace logger