Historia

Uppbyggnaden av företaget startade i Söderbärke 1967 av Kennerth Karlsson. Arbetet bestod det första året av grävning av kabel för dåvarande Televerkets räkning med en grävlastare. 1969 utvidgades rörelsen med ytterligare en grävlastare samt en skotare för framkörning av virke i skogen.

Ytterligare investeringar i grävlastare gjordes 1986 för kabelförläggning och linjearbeten men den verkliga expansionen startade i början av 90-talet då sönerna Anders och Peter började arbeta inom företaget.

2007 förvärvades Linje & Kabelplöjning av Peab och drivs sedan fusionen i september 2016 som en bifirma inom Peab Anläggning AB.  Den schaktfria delen i verksamheten avvecklades hösten 2017.

Dela på:
EPiTrace logger