Miljö & kvalitet

Värna miljön


Vi ingår sedan januari 2007 i Peabkoncernen och har tillgång till Peabs kvalité- och miljösystem. Systemet är inte certifierat men är uppbyggt enligt ISO 9001 resp. 14001. Systemet revideras kontinuerligt av Peabs största kunder, dessutom sker interna revisioner enligt en fastlagd revisionsplan.

Dela på:
EPiTrace logger