Miljöpolicy

Linje & Kabelplöjning AB skall aktivt medverka till att nå ett hållbart samhälle genom att förebygga föreningars uppkomst, minska vår negativa miljöpåverkan och ständigt förbättra vårat miljöarbete. Helhetssyn är ett ledord som skall prägla vår strävan efter att bli ett resurssnålt och effektivt föredöme i branschen.

Det innebär att vi ska:
- se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar
- påverka och ställa krav på våra leverantörer och ge
  miljöaspekterna stor vikt vid val av leverantör.
- ständigt öka vårt kunnande i miljöfrågor som berör företaget
  och sprida kunskapen till de anställda.
- minimera ingreppen i naturen vid arbeten och värna om den
  biologiska mångfalden.
- använda oss av en modern maskin- och fordonspark i syfte
  att minimera utsläpp och utföra uppdragen på ett
  energieffektivt och miljöanpassat sätt.
- se aktuell lagstiftning och andra krav som absoluta
  minimikrav som skall överträffas så långt det är möjligt.

Dela på:
EPiTrace logger