Bredband

Kompletta bredbandsanläggningar har blivit ett stort verksamhetsområde för oss. Vi markförlägger skyddsrören med den för platsen mest gynnsamma metoden såsom plöjning, kedjegrävning, konventionell schakt eller underjordiska horisontella borrningar.

Vi utför även sondblåsning av skyddsrören och blåsning eller floating av fiberkabel.

Dela på:

Fiberblåsning

EPiTrace logger