Fjärrvärme

Vi utför schakt- och byggnadsarbeten för fjärrvärmeanläggningar. Vår specialitet är villaserviser där schakt och återfyllning utförs med minimaskiner av typ kedjegrävare i kombination med runtomsvängande minigrävare och minidumprar. För att inte störa in- och utfart för boende och övrig trafik, rammar vi foderrör under ytor som är hårdgjorda med asfalt eller plattsättningar.

Vi använder oss även av schaktfri förläggning genom styrd borrning för framdragning av fjärrvärmekulvert i känsliga områden.

Vi har sedan slutet av 90-talet anslutit fler än 2 200 fastigheter till det kommunala fjärrvärmenätet i Borlänge.

Dela på:

Fjarrvarmeschakt

EPiTrace logger