Starkström

Vi utför kompletta anläggningar för distribution av högspänning <20 kV, liksom lågspänningsanläggningar inklusive väg- och gatubelysning.

Markförläggning av kabel utför vi med den för platsen mest gynnsamma metoden, t.ex. plöjning, kedjegrävning eller konventionell schaktning, rörtryckning, hammarborrning eller styrbar borrning.

Dela på:

Kabelschakt

 

EPiTrace logger