Vatten & avlopp

Vi utför schakt och förläggning av vatten och avlopp -allt från större stamledningar till villaserviser. Vi utför även relining av ledningsnät samt montage av ledningar.

Schaktfri förläggning genom styrd borrning är också en utmärkt metod som vi kan använda vid framdragning av vatten och tryckavlopp liksom för avlopp med självfall.

Dela på:

Va-schakt

EPiTrace logger